Tìm kiếm

THÔNG BÁO: V/V TỔ CHỨC LỄ CÔNG BỐ "THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU VIỆT NAM 2020"

Người đăng: Lê Văn Nhì - 16/09/2020

Kính gửi: Quý Doanh nhân, Doanh nghiệp

Thực hiện thông báo số 313/TB-VPCP ngày 29 tháng 08 năm 2020 của Văn phòng Chính Phủ về kết luận của Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính Phủ về công tác phòng, chống dịch Covid -19;
 

Thực hiện theo công văn số 3432/UBND-VX ngày 07 tháng 09 năm 2020 của UBND Thành Phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ biên bản cuộc họp số 02/BBHĐ – DNCA ngày 07 tháng 09 năm 2020 của  Hội đồng Ban chỉ đạo về việc tổ chức Lễ công bố “Thương hiệu hàng đầu Việt Nam năm 2020”;


Ban tổ chức Lễ công bố “Thương hiệu hàng đầu Việt Nam năm 2020” quyết định thời gian tổ chức Lễ công bố, Cụ thể như sau:

- Thời gian:     9g30 – 11g00, Ngày 26 tháng 09 năm 2020 (Thứ 7)

- Địa điểm:      Nhà hát Quân Đội khu vực Phía Nam, 140 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

- Trực tiếp:     Đài truyền hình TP. Hồ Chí Minh (HTV1)

Vì sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng, Ban tổ chức yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID – 19 như: Đeo khẩu trang, Rửa tay sát khuẩn, Khai báo y tế, Đo thân nhiệt, Giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc,…. Ban tổ chức rất mong nhận được sự thông hiểu, hỗ trợ và hợp tác của Quý Doanh nhân, Doanh nghiệp trong việc phòng chống dịch bệnh.

Ban tổ chức trân trọng thông báo đến Quý Doanh nhân, Doanh nghiệp để sắp xếp thời gian tham dự Lễ công bố theo quy định.

Trân trọng cảm ơn và kính chào./

Nơi nhận:
  • Như trên;
  • Ban chỉ đạo (để báo cáo);
  • Đài truyền hình TP. Hồ Chí Minh;
  • Nhà Hát Quân Đội KV Phía Nam;
  • Phòng hành chánh (Lưu VT);
TM. BAN TỔ CHỨC
THỦ TRƯỞNG
 
 (Đã ký)
 
Thạc sĩ TRẦN VĂN DOANH
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: